تبلیغات
تاریخ جهان - آتن باستان
پنجشنبه 9 دی 1389

آتن باستان

   نوشته شده توسط: پارسا محمدی و مرتضی انصاری    

 آتن باستان) :

                   دولت شهر اتن بر همه ساکنان شبه جزیره اتیک حکومت می کردو...

باستان) :

                   دولت شهر اتن بر همه ساکنان شبه جزیره اتیک حکومت می کرد . این قسمت از یونان به دلیل کوهستانی بودن برای کشاورزی مناسب نبود لذا اتنی ها برای تامین نیازمندی های خود به دریانوردی و تجارت روی اوردند . برخلاف اسپارت که حکومتی نظامی داشت اتن شالوده دولتی دموکراتیک را پی ریخت . اتنی ها به جای اینکه به تسخیر اراضی دیگران بپردازند به مبارزات سیاسی شدید دست زدند و مردمی شیفته ازادی بارامدند . در قرن 7 پیش از میلاد حکومت پادشاهی اتن جای خود را به حکومت اشرافی (( اریستوکراسی )) واگذار کرد . اما این تغییر باعث اصلاح حکومت نشد . زیرا اشراف ستمگر بودند بد رفتاری انان باعث نارضایتی مردم شد و نزدیک بود اتن دستخوش شورش و اشوب گردد . اما در این دوره ی بحرانی 3 نفر قانون گذار بزرگ پیدا شدند که هریک برای استقرار دموکراسی در اتن اصلاحاتی انجام دادند نخستین قانون گذار اتنی دراکو نام داشت او قوانینی تدوین کرد پیش از ان قضات از میان اشراف برگزیده می شدند و از قوانین غیر مکتوب و عرفی به نفع طبقه خود استفاده می کردند بنابر مجموعه قوانین دراکو نزاع و جنگ خانواده ها که برای مجازات قاتل بود از میان رفت و قاتل به دادگاه سپرده می شد . با وجود این بسیاری از مواد مجموعه قوانین دراکو حالتی بدوی و خشن داشت مثلا مجازات یک دزدی کوچک اعدام بود . دومین قانون گذار معروف اتنی سولون بود وی وضع زندگی کشاورزان اتیک را با لغو قروض انها به مالکان اراضی بهبود بخشید و کسانی را که به سبب مقروض بودن به صورت برده شده بودند ازاد ساخت و اراضی اشراف را محدود نمود . او همچنین با اعطای تابعیت دولت شهر اتن به افراد بیگانه ای که در امور صنعتی و تجارتی مهارت داشتند صنعت و تجارت اتن را رونق بخشید . سولون فقیرترین افراد اتنی را به عضویت مجمع عمومی و دادگاه ها دراورد و به این ترتیب مردم عادی را در حکومت سهیم کرد . پس از سولون در اتن حکومت تیرانی ( جباری ) پدید امد و تیران ها پیش از نیم قرن حکومت کردند . معروف ترین ان ها پرزیسترات نام داشت او مجموعه قوانین سولون را بدون تغییر به کار برد و موجب ترقی اتن شد . سومین قانون گذار اتن کالیستن بود که به مجمع عمومی اتن اختیارات بیشتری داد و عملی مرسوم به استراسیسم (( تبعید کردن یا نفی سرزمین )) را معمول ساخت که بر مبنای ان مجمع عمومی می توانست یکی از افراد معروف و برجسته اتنی را به مدت 10 سال از ان سرزمین بیرون نماید . اگرچه خانواده های اشراف مخالفت کردند اما کالیستن حکومتی دموکراتیک را بنیان نهاد که تقریبا بدون تغییر زیاد 2 قرن پایدار ماند .