تبلیغات
تاریخ جهان - تمدن های لیدی و اسپارت
پنجشنبه 9 دی 1389

تمدن های لیدی و اسپارت

   نوشته شده توسط: پارسا محمدی و مرتضی انصاری    

تمدن های لیدی و اسپارت تمدن هایی از یونان هستند و...

اسپارت

اسپارت دیگر شهر مهم یونان بود . اقوام دوری این شهر را ساختند . آنان با غلبه بر شهر اسپارت شامل طبقاتی بودند .

۱٫ شهروندان اسپارتی یعنی کسانی که پدرانشان اسپارتی بودند ، آنان همه گونه حقی داشتند مثلا مالک زمین بودند و در حکومت شهر عضویت داشتند .

۲٫ پری یک ها یعنی کسانی که یونانی بودند اما اسپارتی نبودند . آنان آزاد بودند و می توانستند تجارت کنند اما در اداره شهر مشارکت نداشتند و نیمی توانستند مالک زمین باشند .

۳٫ هلوت ها ساکنان قدیمی شهر اسپارت بودند که از شهروندان اسپارتی شکست خورده بودند و به صورت برده در آمده بودند .