تبلیغات
تاریخ جهان - فینیقیه
پنجشنبه 9 دی 1389

فینیقیه

   نوشته شده توسط: پارسا محمدی و مرتضی انصاری    

قدیمیترین نوشته های کشف شده از تمدن فینیقیه نشان میدهد که ، تمدن پرتجلی فینیقیه در مکان کشورهای امروزی لبنان ، سوریه و...

قدیمیترین نوشته های کشف شده از تمدن فینیقیه نشان میدهد که ، تمدن پرتجلی فینیقیه در مکان کشورهای امروزی لبنان ، سوریه و کشوراسرائیل قرار داشت .در سال 1200 پیش از میلاد، موجی از افراد معروف به انسان‌های دریایی، از شمال به شرق مدیترانه روی آورده، در منطقه ساکن شدند که امروزه آنها را به نام فینیقیه‌ای‌ها می‌شناسیم .

قدیمیترین نوشته های شناخته شده از ویرانه های فینیقیه باستان بدست امده است.تمدن فینیقیه در سرزمینی متجلی گردید که امروزه کشور های لبنان و بخش هایی از سوریه و کشور بی هویت اسرائیل قرار دارد.فینیقیه در کنار دریای مدیترانه میان مصر و بین النهرین و تحت تاثیر این دو تمدن شگرف قرار دارد.این قوم در هزاره دوم ق م در صنعت تجارت و دریا نوردی ترقی نمود.و توانست در سرتا سر حوزه مدیترانه سکنی گزینند.انها چوب کاج و سرو را به دولت شهر لبنان-کتان خوش بافت و وسایل فلزی شیشه و شراب نمک و ماهی به بیلبوس و تیر صادر می کردند.و در برابر این صادرات سنگ فلز قیمتی پاپیروس و تخم شتر مرغ و عاج ابریشم /ادویه و اسب وارد می کردند.اما نقش فینیقیه ها در تجارت و کشتیرانی و رنگ سازی در مقایسه با نقش عمده انان در پیدایش الفبایی اوایی یعنی تمدن بشری نا چیز می نماید" جغرافیا تا ثیر زیادی در زندگی بشر گذاشته است.حتا تکامل حروف الفبا نیز می تواندمتا ثر از ان باشد.فینیقیه کانون دنیای کهن بحساب می امد.و تبدیل به یک شاهراه حیاتی در بین ملل انروزگار گردید.در ۱۰۰۰سال ق م خط میخی از بین النهرین در غرب و نوشتارها و صورتنگاره ها و هیروگلیف های مصری اقتباس گردید.لوح های مکشوفه در اوگاریت سوریه با خطوط سامی بدست امده اندو در ان سی اصوات بکار رفته است.پژوهندگان اعتقاد دارند الفبا در بیبلوس (جبیل)کهن ترین دولت شهر فینیقیه بدست امده است از والنتاین دروغین تا اسپندگان واقعی مطابق تقویم ایران باستان پنجم اسفندگان روز گرامداشت مقام زن ونماد واقعی عشق به مظهر پاکی و باروری بحساب می اید.دنیای بی تمدن غرب بسیاری از دانش این مردم کهن باستان را بنام خود و قوم بی هویتش منتسب کرد.کتاب هلی پزشکی فلسفه و عرفان و الهیات و علوم مختلفه را از این ملت بغارت برده است.جشن اسپندگان که غرب کپی به والنتاین کرده نیز یکی از این ظلم های بیشمار غرب به تاریخ کهن ایران بحساب میاید. والنتایندر سده سوم قبل از میلاد بدلیل ممنوعیت با ازدواج سربازان که تصور میشد سربازان متاهل جنگجویان ماهری نخواهند بود بمبارزه برخواست و در زندان نیز عاشق دختر کور زندانبان شد.وتوانست عشق را در سیاهچال های نمور نیز متبلور سازر.این داستان ساختگی برای انحراف اذهان بشر در تاریخ جعل گردید تا اسپندگان ایرانی نقاب بر چهره تاریکی و فراموشی کشد.ایرانیان باستان از دیر باز این روز را جشن می گرفتند .و بعنوان نماد عشق و باروری و مهر پاک مادری زنان را گرامی می داشتند.امروزه در بسیاری از مناطق ایران در پنجم اسفند زنان و دختران نوعی اش می پزند و کانونخانواده را جلوهگر می شوند