تبلیغات
تاریخ جهان - کورش بزرگ-اطلاعاتی کلی
پنجشنبه 9 دی 1389

کورش بزرگ-اطلاعاتی کلی

   نوشته شده توسط: پارسا محمدی و مرتضی انصاری    

کورش بزرگ-اطلاعاتی کلی

کوروش دوم ، معروف به کوروش بزرگ یا کورش کبیر (۵۵۹-۵۲۸  پیش از میلاد) شاه ایران، به‌خاطر بخشندگی‌، بزرگ منشی، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه گذاری نخستین امپراتوری چند قومیتی و...

کورش بزرگ-اطلاعاتی کلی

کوروش دوم ، معروف به کوروش بزرگ یا کورش کبیر (۵۵۹-۵۲۸  پیش از میلاد) شاه ایران، به‌خاطر بخشندگی‌، بزرگ منشی، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه گذاری نخستین امپراتوری چند قومیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده ها و اسرا، احترام به عقاید و مذاهب مختلف ، گسترش تمدن و... شناخته شده‌است. کوروش نخستین شاه ایران و بنیان‌گذار دوره‌ی شاهنشاهی ایرانیان می باشد.

واژه کوروش یعنی: خورشیدوار. کُور یعنی: خورشید. وُش یعنی: مانند.

ایرانیان کوروش را پدر، و یونانیان، که وی ممالک ایشان را تسخیر کرده بود، ‌او را سرور و قانونگذار می نامیدند. یهودیان این پادشاه را به منزله ممسوح پروردگار محسوب می داشتند، ‌ضمن  آنکه بابلیان او را مورد تأیید مردوک می دانستند. درباره شخصیت ذوالقرنین که در کتابهای آسمانی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از آن سخن به میان آمده، بسیاری از بزرگان جهان ذوالقرنین قرآ ن فرزند نیک سرشت خداوند را کوروش هخامنشی می دانند و نسبت دادن آن را به اسکندر ملعون کاری ابلهانه می دانند.

کوروش کبیر سرسلسله هخامنشی، داریوش کبیر، خشایارشا، اسکندر مقدونی گزینه هایی هستند که جهت پیدا شدن ذوالقرنین واقعی درباره آنها تحقیقاتی صورت گرفته، اما با توجه به اسناد و مدارک تاریخی و  تطبیق آن با آیات قرآن، تورات، و انجیلتنها کوروش کبیر است که موجه ترین دلایل را برای احراز این لقب دارا می باشد.

شجره نامه ی کورش


هخامنش انشان


تسپس انشان
  

        اریمنش پارس                                              کورش اول انشان


       آرسامس پارس                                            کمبوجیه اول انشان

   
        -----------------                                                   کورش کبیر


            داریوش                                                   بردیا و کمبوجیهدر بعضی منابع از شجره نامه زیر نیز استفاده میشود


ravag.mihanblog.com